2607

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!!! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!!!
Kochani sympatycy naszego franciszkańskiego Kościoła i klasztoru jesteśmy powołani do
nieba. Niech ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS w mocy łask płynących w Sakramentach
świętych  pomaga nam wspólnie to niebo zdobywać każdego dnia.
Bracia Mniejsi Franciszkanie – Wielkanoc 2017r.