ogloszenia-parafia4

O G Ł O S Z E N I A 

29 NIEDZIELA ZWYKŁA 20.10.2019

W liturgii tego tygodnia:
– we wtorek wspomnienie św. Jana Pawła II o godz. 17: 10 nabożeństwo w kaplicy Papieskiej

Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na cele misyjne Kościoła.

Nabożeństwa Różańcowe w dni powszedni o godz. 17:30, w niedziele o godz. 18:00. W najbliższy piątek Różaniec św. za zmarłych z miesięcznych wypominek.

Od 15 października rozpoczęliśmy przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2020. Prosimy zawczasu rezerwować sobie dni, które są Wam na sposób duchowy drogie, takie jak: rocznice, urodziny, jubileusze. Również prosimy o kontakt w zakrystii osobę, która ma zarezerwowaną Mszę św. gregoriańską na grudzień bieżącego roku.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, kto regularnie wspiera klasztor podczas comiesięcznego zbierania tacy remontowej. Ostatnio dzięki Waszej pomocy dokończyliśmy modernizację ogrzewania w Domu Serca i zostały zainstalowane nowe kamery monitoringu w kościele i kaplicy Krzyża. Przed nami plany malowania korytarzy parteru klasztoru i montaż nowego, zamykanego konfesjonału w niszy korytarza kościelnego.

Na ołtarzu św. Józefa wyłożone są kartki na wypominki zaduszne. Podczas oktawy Dnia Zadusznego od 2 do 9 listopada w intencji zmarłych zostanie odprawiona wieczorem Msza święta, poprzedzona modlitwą różańcową. Wypełnione imionami kartki wraz z ofiarą przynosimy do zakrystii lub składamy do skarbony.

W lipcu tego roku franciszkanin o. Bernard Marciniak, pochodzący ze Wschowy, zwrócił się do rady naszego miasta z wnioskiem o ustanowienie Maryi Patronką Wschowy.
Jak wskazano w piśmie, idea Maryjnego Patronatu znajduje swoje uzasadnienie w historyczno-kulturowym oraz duchowym dziedzictwie miasta.
Potwierdzają to materialnie m.in.:
– najstarsza pieczęć władz samorządowych miasta z 1310 r. z wizerunkiem siedzącej na tronie Matki Bożej, z Dzieciątkiem Jezus na kolanach;
– herb miejski widniejący na wschowskim ratuszu, który przedstawia koronację Matki Bożej przez Chrystusa Króla;
– niemiecka nazwa miasta Fraustadt („unserer lieben Fraustadt”) – „miasto naszej ukochanej Pani”;
– zachowane dokumenty, sygnowane pieczęciami z wizerunkiem Matki Bożej;
– pierwotne wezwanie wschowskiego kościoła parafialnego i innych świątyń, w tym nieistniejącego już dzisiaj kościoła pod wezwaniem „naszej ukochanej Pani” nawiązującym bezpośrednio do nazwy miasta.
Ów Maryjny Patronat szanowali zarówno luteranie w okresie protestantyzmu, jak i Prusacy czy później Niemcy, w okresie zaborów Polski i okupacji wojennych. Patronat ten od zawsze wyrażał się w powszechnym uznaniu Osoby Maryi za symbol łączący w sobie wartości uniwersalne i ponadczasowe, ważne i jednoczące całą społeczność miasta. Faktem jest również, że ów patronat z czasem, szczególnie po II wojnie światowej, zaczął coraz bardziej sytuować się na marginesie świadomości społecznej.
Akt ustanowienia Maryi Patronką Miasta Wschowa stanowi rzeczywiste odwołanie się do idei ciągłości historycznej i jest jej najprawdziwszym znakiem. Jest ponadto wyrazem troski o przekaz integralnego dziedzictwa materialnego i wartości, które legły u podstaw duchowej tożsamości mieszkańców. Akt ustanowienia patronatu posiada sens edukacyjny i stanowi silny impuls do kulturowego i wizerunkowego rozwoju miasta.
Dzięki ustanowieniu Maryi Patronką, miasto Wschowa wpisze się w poczet wielu innych polskich miast o wielkich tradycjach religijno-kulturowych, których patronką jest Maryja – Matka Boża, co niewątpliwe podniesie jego rangę i prestiż.
Ustanowienie patronatu dla nas wierzących posiada dodatkowy sens religijny i duchowy. Można powiedzieć, że obywatelstwo Maryi we Wschowie zostanie dodatkowo potwierdzone, już nie tylko przez fakt, że mamy we Wschowie sanktuarium Matki Bożej, ale także patronat.
Wierzymy, że Patronat Maryi będzie dodatkowym źródłem błogosławieństwa Bożego oraz inspiracją do wstępowania do szkoły Maryi – bezgranicznego zaufania i posłuszeństwa Panu Bogu na wzór Maryi. Trzeba się cieszyć z faktu, że taka inicjatywa została podjęta. Będziemy jeszcze ją popularyzować. Przed koronacją wizerunku Matki Bożej Wschowskiej odbędą się jeszcze rekolekcje maryjne.
Dziś natomiast zachęcamy do wspierania tej sprawy patronatu modlitwą i podpisami poparcia, które będą zbierane przed wschowskimi kościołami w tę i w przyszłą niedziele. Gorąco zachęcamy do zatrzymania się po Mszy św. i złożenia podpisów.

Nie zapomnijmy, że za tydzień z soboty na niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy. Cofamy zegarki o godzinę!

Dziękujemy wszystkim, kto przyjął do swego domu obraz Matki Boskiej Pocieszenia i złożył na koronację ofiarę. Cały czas wizerunek naszej Wschowskiej Pani możemy przyjąć w swoje domowe progi. W zakrystii zapisujemy się na dogodny dla siebie termin. Ofiary materialne, złoto, inne kosztowności na przygotowanie koron i upiększenie ołtarza przed koronacją składamy u o.Kustosza – Proboszcza.
Przed kościołem można nabyć prasę katolicką i kalendarze ścienne na 2020 rok.

Wszystkim uczestnikom Mszy św. dziękujemy za złożone ofiary i wspólnotę modlitwy. Niech nowy tydzień z błogosławieństwem Bożym okaże się dla nas wszystkich czasem pełnym łaski.