Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

W Uroczystość Narodzenia naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, pragniemy życzyć, aby te Święta były czasem bliskiego spotkania z tajemnicą obecności Boga pośród swego Ludu. Niech ten czas będzie błogosławiony i przepełniony miłością oraz kontemplacją a Pan nasz niech obdarza łaską a przede wszystkim błogosławieństwem na każdy dzień życia.

Bracia Mniejsi Franciszkanie Τ