20200204_072742

Niedawno ukazały się drukiem dwie publikacje o wschowskim klasztorze i kościele.

Pierwsza to drugie już wydanie albumu “Wczoraj i dziś franciszkanów we Wschowie”. Bogato ilustrowana książka z pięknymi fotografiami wnętrza kościoła i opisem fresków, sklepienia i ołtarzy. Album zawiera też aktualne informacje o porządku nabożeństw w kościele i dorocznych odpustach. Jest też katalog braci, którzy w ostatnich czasach służyli i pracowali w tym miejscu.

Druga pozycja to dzieło typowo historyczne. “Kronika Wschowskich Bernardynów”. Tłumaczona z j. łacińskiego kronika w pełnym tytule odkrywa swoją zawartość. Pełny tytuł brzmi: “Kronika Wschowskich Bernardynów, czyli Archivum klasztoru wschowskiego Braci Mniejszych Obserwantów, w którym [opisane jest] wprowadzenie, fundacja, a następnie wygnanie przez dysydenckich mieszkańców – odstępców od prawdziwej wiary, ponowne wprowadzenie a następnie nowa fundacja przez życzliwych patronów i protektorów, rozwój i sprawy godne zapamiętania. Z dokumentów i rękopisów opowiedziana. Roku Pańskiego 1790.”

Kronika jest świetnym źródłem do poznania czym żył nie tylko klasztor ale także ówczesne miasto i okolice.

Obydwie pozycje są do nabycia w kancelarii parafialnej i w zakrystii.

Cena: Kronika – 30 zł, Album o kościele klasztornym – 25 zł.