Zamawiający: 

Dom Zakonny we Wschowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, ul. Klasztorna 2, 67-400 Wschowa, NIP 9251795562, REGON: 040016062, e-mail: bernardmarciniakofm@gmail.com

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.

„Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie”
(
wstępna promesa nr RPOZ/2022/12613/PolskiLad)

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład

 

Więcej na stronie BIP Gmina Wschowa:

https://bip.gminawschowa.pl/

.……………………