19 marca 2018 roku dekretem Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego przy naszym kościele zostało ustanowione

SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI BOŻEJ POCIESZENIA.
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ WSCHOWSKIEJ –

PANI POCIESZENIA

Gromadząc się przed Twoim łaskawym Obliczem,
oddajemy Ci cześć,
Matko Chrystusa i nasza Matko Pocieszenia.
Z dziecięcą ufnością zwracamy się do Ciebie,
prosząc o umocnienie w nas wiary.
Twoja wiara niech stanie się dla nas wzorem.
Tyś od wieków Patronką naszego miasta.
Czuwaj nad nami.
Uproś błogosławieństwo naszym domom i rodzinom.
Bądź Pocieszycielką dla wszystkich strapionych, utrudzonych i opuszczonych.
Niech Twoja dobroć i Twoje przemożne pośrednictwo
skieruje myśli i czyny nasze do Jezusa,
Syna Twego, a naszego Odkupiciela,
abyśmy tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.