I. ŹRÓDŁA
1. Kronika Klasztoru Braci Mniejszych Obserwantów czyli Bernardynów we Wschowie 1455 – 1808, tłum. z łac. o. Pius A. Turbański OFM, 1974, Archiwum Franciszkanów Prowincji św. Franciszka w Poznaniu
2. Kronika Klasztoru Świętego Józefa, Zakonu Braci Mniejszych we Wschowie , 1945 – 1975, Archiwum Franciszkanów Prowincji Św. Franciszka w Poznaniu

II. OPRACOWANIA
1. K. Kantak, Bernardyni w Polsce, Lwów 1933
2. T. Łebiński, Krzysztof Bonadura Starszy – architekt Wielkopolski XVII w., w sprawozdaniach PTPN Rocznik XII, Poznań 1938
3. Katalog zabytków sztuki w Polsce, Powiat Wschowski, opr. M. Kornacki i P. Maliszewski, Warszawa 1958
4. E. Kręglewska-Foksowicz, E. Linette, J. Powidzki, A. Sławska, Sztuka Barokowa w Wielkopolsce w.: “Biuletyn Historii Sztuki” 1 (1958)
5. B. Maryniuk, Wschowa i okolice, Warszawa 1962
6. A. Miłobędzki, Architektura Polska XVII w., Warszawa 1980
7. Klasztory Bernardyńskie w Polsce, w jej granicach historycznych, pod red. H.E. Wyczawskiego OFM, Kalwaria Zebrzydowska 1985
8. J. Kłoczowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986
9. K. Lutowski, Kościół i klasztor Franciszkanów dawniej Bernardynów we Wschowie, Poznań 1986 (maszynopis)
10. Słownik Krajoznawczy Wielkopolski, Praca zbiorowa, Warszawa-Poznań 1992
11. B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 1998
12. Ch. Fryc OFM, A. Pańczak OFM, L. Szymborski OFM, Wczoraj i Dziś Franciszkanów we Wschowie, Wschowa 2000