CZCICIELE  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA im. św. FAUSTYNY

Nasza grupa modlitewna zawiązała się w 2004 r. Spotykamy się codziennie na Koronce do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO o 15.00 w Kaplicy Krzyża (kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu) i raz w miesiącu w dowolną niedzielę po koronce na spotkaniu formacyjnym.
Opiekun wspólnoty: o. Liberat Sobkowiak OFM
Celem wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata poprzez:
 • Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • Odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
 • Propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego;
 • Pełnienie dzieł miłosierdzia, których przejawem są pomoc biednym i potrzebującym;
 • Troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne;
 • Modlitewne wspieranie wspólnoty.
Środki:
 • Modlitwa – „Koronka”, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Godzina Święta, Nowenna, Msza Święta oraz Komunia Święta
 • Słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym
 • Czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możliwości spieszyć im z właściwą pomocą we własnym zakresie lub poprzez wspólnotę
Zobowiązania:
 • Starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego
 • Ufać Miłosierdziu Bożemu
 • Głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże
 • Posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego
 • Każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwę)
 • Raz w miesiącu w miarę możliwości uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym (po koronce w dowolną Niedzielę)
Uczynki Miłosierdzia:
 1. Upominać grzesznych.
 2. Pouczać nieumiejętnych.
 3. Dobrze radzić wątpiącym.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Cierpliwie znosić krzywdy.
 6. Chętnie darować urazy.
fota
AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
Jezu, ufam Tobie!
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

św. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2012r.