KONTAKT ZE WSCHOWSKIMI FRANCISZKANAMI
DOM ZAKONNY WE WSCHOWIE PROWINCJI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH-FRANCISZKANÓW W POLSCE
UL. KLASZTORNA 2, 67 – 400 WSCHOWA, Tel. +48/65 540 73 45

NIP: 925-17-95-562                  REGON: 040016062

email: klasztorwschowa@gmail.com

Bank PKO BP
Nr konta:
69 1020 3088 0000 8402 0151 5667