O POŁOŻENIU KLASZTORU FRANCISZKANÓW WE WSCHOWIE

Kompleks klasztorny Franciszkanów dawniej Bernardynów, usytuowany jest poza terenem starego miasta, na dawnym przedmieściu Wschowy, w kierunku północno – zachodnim od Rynku pomiędzy ulicą Klasztorną (dawniej Zakonna) a ulicą Niepodległości (dawniej Szeroka). Kompleks budowli klasztornych składa się z sześciu obiektów. W jego skład wchodzą:
– kościół klasztorny pw. św. Józefa Oblubieńca
– kaplica Krzyża Świętego
– dziedziniec odpustowy z krużgankiem
– gmach klasztoru
– budynek tzw. “Dom Serca”
– kaplica Papieska – św. Jana Pawła II.

Z Rynku udajemy się w kierunku północno-zachodnim na dawne przedmieście Wschowy. Początkowo idziemy ulicą Kościelna, potem przez plac Farny przechodzimy obok Kościoła Farnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, a następnie ulicą Bema dochodzimy do ulicy Klasztornej, gdzie na końcu po lewej stronie widzimy okazały zespół zabytkowych budowli klasztornych należących do Wschowskich Franciszkanów. Po drodze mijamy fontannę stojącą w miejscu dawnej fosy. Dalej możemy podziwiać odrestaurowany w 1996 r., tzw. Lwi Mostek z I poł. XVIII w. W XVII w., w miejscu poprzedniego spalonego kościoła i klasztoru, w latach 1629-46, wielkopolski architekt Krzysztof Bonadura Starszy, wzniósł klasztor i kościół pw. św. Józefa Oblubieńca dla Ojców Bernardynów, którzy w owym czasie powrócili do Wschowy. Nawiązując do tradycji gotyckiej nadał tym budowlom jednak formę wczesnego baroku. Kompleks zabudowań klasztornych wraz z kościołem, kaplicą Krzyża Świętego i krużgankami otaczającymi dziedziniec odpustowy stanowią najbardziej znaczący akcent urbanistyczny zabudowy miasta poza dawnymi murami. Prawdziwego splendoru tej świetnej budowli dodaje bogate barokowo-rokokowe wyposażenie wnętrza kościelnego. W kościele, od 1994 roku prowadzone były prace konserwatorskie nad pięknym, nowożytnym zespołem malowideł pokrywających sklepienie i ściany oraz wyposażeniem wnętrza kościoła. Klasztor Franciszkanów we Wschowie należy obecnie do Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych (OFM) z siedzibą w Poznaniu.
Lokalizacja Zespołu Klasztornego Franciszkanów we Wschowie
– 51°48’25.415″N
– 16°18’52.308″E