POSTULAT ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH (OFM) – FRANCISZKANIEDSC03569
Postulat jest pierwszym etapem formacji początkowej gdzie, mówiąc ogólnie kandydat dąży do przyjęcia Naszego sposobu życia oraz pragnie odpowiednio przygotować się do nowicjatu (KG 149).
Celem postulatu jest osiągniecie przez kandydata takiej dojrzałości ludzkiej i duchowej oraz znajomości charyzmatu franciszkańskiego, aby był zdolny do podjęcia obowiązków stanu zakonnego (SFS 30§4). Postulant, który nie jest jeszcze zakonnikiem, ale jest kandydatem do życia zakonnego, uczestniczy w życiu wspólnoty, ale nie podlega jeszcze obowiązkom stanu zakonnego (ZFF 123). Dlatego też bracia postulanci nie uczestniczą we wszystkich modlitwach i ćwiczeniach duchowych. W modlitwie Liturgii Godzin są zapraszani tylko do jutrzni  i nieszporów, aby powoli włączać się we wspólną modlitwę Kościoła i przygotowywać się do odmawiania pełnej liturgii godzin na dalszych etapach formacji. W postulacie kandydaci nade wszystko powinni pielęgnować modlitwę wyniesioną z domu rodzinnego (SFS 30§5).
Jeżeli idzie o rozwój duchowy, postulat przygotowuje kandydata do odkrycia Boga, do nawiązania głębszych relacji z Chrystusem w duchu św. Franciszka poprzez dzielenie życia z braćmi. Stara się także powoli przygotowywać go do służby w duchu ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Mówiąc natomiast o rozwoju fizycznym, w postulacie jeden dzień w tygodniu jest przeznaczony na uprawianie sportu. Oprócz tego praca fizyczna i różne posługi w klasztorze zapewniają, że kandydat ma dużo ruchu na każdy dzień.
Obecnie postulat Zakonu Braci Mniejszych (OFM) Prowincji św. Franciszka z Asyżu znajduje się we Wschowie.
Dla młodzieży męskiej zainteresowanej tym sposobem życia, podajemy do wiadomości, że można przyjechać do naszego klasztoru na okres 3 dni (piątek, sobota, niedziela), aby móc zobaczyć i doświadczyć życia zakonnego. Osoby, które chcą przyjechać otrzymają zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Warunkiem pobytu jest włączenie się do wszystkich zajęć i modlitw braci postulantów.
Prosimy tylko powiadomić przez e-mail lub telefonicznie
o swoim przyjeździe o. Magistra postulatu, tel. 65 540 10 06
  • e-mail: powolanie@franciszkanie.net
  • www.powolanie.net
  • facebook: Franciszkanie Powołanie
  • Animator Powołaniowy: 797 907 395