MUZEUM KLASZTORNE

 

 

      Muzeum przyklasztorne zostało utworzone w 2000 roku. Zbiory mieszczą się w przedsionku zakrystii w budynku klasztoru przy ul. Klasztornej 2. Zbiory liczą około 200 obiektów muzealnych z zakresu: sztuki kościelnej XVII i XIX wieku np. naczynia liturgiczne i szaty liturgiczne oraz archiwalia – głównie kopie rękopisów dokumentów królewskich, zakonnych czy wydanych przez władze kościelne związanych z dziejami miasta. Do najciekawszych archiwaliów, które znajdują się w zbiorach muzealnym należą:
  • (kopia) dwóch fragmentów rękopisu łacińskiego kroniki klasztornej spisanej przez Wiktoryna Obiedzińskiego a zatytułowanej “Archivum Conventus Vschoviensis FF Minorum Observantium”. Autor pisał swoja kronikę w latach 1790 – 1803 i na podstawie zebranych dokumentów odtworzył dzieje klasztoru wschowskiego od roku jego założenia (1455) aż do pierwszych lat XIX wieku. Treść cytowanych fragmentów kroniki obejmuje rok 1558 oraz 1732. Obecnie oryginał kroniki znajduje się w Krakowie.
  • (kopia) rękopisu kroniki miasta Fraustadt (Wschowa) napisanej w latach 1679 – 1801 (fragm, plebanem wschowskim, początek XVII w.
  • (faksymile) Rękopis Listu Króla Polski Augusta III Sasa, z połowy XVIII wieku.
  • (faksymile) Rękopis listu Stanisława Augusta Króla Polski, z końca XVIII wieku.
  • Odcisk oryginalnej pieczęci lakowej kościoła farnego św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie z roku 1729.
  • (faksymile) Rękopis dekretu królewskiego, dotyczący miasta królewskiego Wschowy z początków XVIII wieku.
  • (kopia) Rękopisu Dokumentu Papieskiego. Jest to list arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego Leona Przyłuskiego – Prymasa Polski do proboszcza kościoła farnego, wraz z którym przesyła on dyspensę Ojca Świętego Piusa IX od przeszkody małżeńskiej powinowactwa w pierwszym stopniu Antoniego Holrenee (wdowca) i Amalii Kramer, pochodzących z parafii wschowskiej. Dokument z roku 1853.