Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Edycja RPOZ/2022/9703/Polski Ład

Zamawiający: Dom Zakonny we Wschowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, ul. Klasztorna 2, 67-400 Wschowa, NIP 9251795562, REGON: 040016062, 

e-mail: klasztorwschowa@gmail.com.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. „Wymiana okien poddasza w budynku Klasztoru Franciszkanów we Wschowie”.

Więcej na stronie Starostwa